Eén van de zaken die nabestaanden direct voor hun rekening moeten nemen na een overlijden, is aangifte doen bij de gemeente. Dit kunnen nabestaanden zelf doen of laten doen door de uitvaartondernemer. Aangifte doet u altijd in de gemeente waar de overledene is overleden. De werkwijze verschilt per gemeente, maar doorgaans is het mogelijk de aangifte online of persoonlijk te doen. Zodra u aangifte heeft gedaan verwerkt de gemeente deze informatie. Zo worden ook de zorgverzekeraar en de Belastingdienst direct op de hoogte gebracht van het overlijden.

Verklaring van overlijden

Om aangifte van overlijden bij de gemeente te doen heeft u een Verklaring van Overlijden nodig. Deze verstrekt de huisarts, alleen bij het overlijden van een minderjarige of het intreden van een niet-natuurlijke dood dient er een aparte schouwarts ingeschakeld te worden. U dient na het overlijden van een dierbare direct contact op te nemen met de huisarts. U kunt vervolgens aangifte doen bij de gemeente, waarna een ambtenaar van de Burgerlijke Stand een Akte van overlijden overhandigt. Deze is van belang bij het afhandelen van een aantal administratieve zaken, later in het proces. U dient deze goed te bewaren en alleen een kopie van de Akte op te sturen als een instantie daar om vraagt.  

Aangifte doen in het buitenland

Het komt voor dat iemand overlijdt als hij of zij in het buitenland is. Er moet dan aangifte worden gedaan in dat land. Daarnaast moet de gemeente waar de overledene als inwoner ingeschreven stond op de hoogte worden gebracht.  

Vervoer naar het buitenland

Soms is het de wens van de overledene en nabestaanden dat iemand in het buitenland begraven wordt. De gemeente dient dan een zogeheten laissez-passer af te geven, zodat het lichaam vervoerd mag worden.  

Vervroegde uitvaart of uitstel

Volgens de wet dient een uitvaart altijd binnen zes dagen na het overlijden plaats te vinden. De uitvaart mag echter pas plaatsvinden na 36 uur na het tijdstip van overlijden. Als u daarvan af wilt wijken, bijvoorbeeld vanwege geloofsovertuiging of omdat familieleden anders niet bij de uitvaart aanwezig kunnen zijn, moet u daarvoor toestemming aanvragen bij de gemeente. Aangifte doen van overlijden is wettelijk verplicht. Alle gemeenten in Nederland stellen online informatie beschikbaar over het doen van aangifte. Daarnaast kan uw uitvaartverzorger u meer vertellen over de procedure of u deze zaken uit handen nemen.

Direct hulp nodig bij het regelen van een uitvaart?
Vergelijk direct gratis offertes van lokale uitvaartverzorgers