Na een crematie moet de overgebleven as minimaal één maand bewaard worden door het crematorium. Na afloop van die termijn mogen nabestaanden de as ophalen. De as wordt meegegeven in een asbus. Daarna zijn er een aantal mogelijkheden voor het bewaren of verstrooien van de as. De as kan bewaard worden bij nabestaanden thuis, of bijgezet worden in een urnnennis of graf. Veel mensen kiezen er echter voor de as te verstrooien.

Ook daarvoor zijn een aantal opties. Het is gebruikelijk de as uit te strooien op een daartoe bestemd veld, zoals bij een crematorium of op een verstrooiterrein. Verstrooien op open zee is ook mogelijk, net als verstrooien in de eigen achtertuin of in het buitenland.

As verstrooien in eigen gemeente

Het verschilt per gemeente waar as uitgestrooid mag worden. Er zijn speciale uitstrooivelden waar dit mogelijk is. Ook veel crematoria bieden een plek aan waar dit kan. Daarnaast is het toegestaan as te verstrooien of te begraven in de eigen achtertuin. De as dient bij het begraven wel in de asbus te blijven, voorzien van het vuursteentje dat bij de as zit. Hierop staan de gegevens van het crematorium. Als u wilt weten welke mogelijkheden voor het uitstrooien van de as zijn in uw gemeente of een andere gemeente in Nederland, kunt u navraag doen bij de desbetreffende gemeente. Er is één nationaal asverstrooiterrein in Nederland, aan de zuidrand van de Veluwe. Ook hier kan de as legaal verstrooid worden. Bovendien is het terrein gewoon toegankelijk voor wandelaars, dus kunt u zelf het gebied bezoeken na het verstrooien.

As verstrooien op het water

Het is toegestaan as uit te strooien op open zee. Dat kunt u zelf doen of laten doen, maar het is in alle gevallen belangrijk dat de as niet binnen twaalf zeemijlen vanaf de kustlijn uitgestrooid wordt. Sommige mensen huren hiervoor een bedrijf in. Het is mogelijk met familieleden de zee op te gaan en de verstrooien zelf te doen, of dit geheel door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. As verstrooien op het strand of vanaf een pier is niet toegestaan. Soms wordt er ook gekozen voor verstrooien vanuit een klein vliegtuig. U boekt hiervoor een speciale vlucht bij een bedrijf dat deze vluchten uitvoert. Het is mogelijk zelf mee te gaan of dit door een medewerker van het bedrijf te laten doen.

As verstrooien in het buitenland

Het is ook mogelijk de as te verstrooien in het buitenland. De urn met as mag gewoon meegenomen worden naar het buitenland. De enige vereiste die hieraan gesteld wordt is dat u de as pas mag uitvoeren nadat deze één maand in bewaring is geweest bij het crematorium. Wel raadt de Nederlandse overheid aan een verklaring van overlijden en crematie aan de urn toe te voegen als nabestaanden deze meenemen. De as kan in sommige gevallen gewoon meegenomen worden in de handbagage, als men met een vliegtuig naar het buitenland reist. Voor regels omtrent het uitstrooien in het land van bestemming kunt u het beste contact opnemen met de desbetreffende ambassade in Nederland. Als u de as niet uit wilt strooien maar wilt bewaren kunt u deze thuis in een (eigen) urn doen, of er een gedenksieraad van laten vervaardigen.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten