Nadat iemand overleden is kan er een erfenis overblijven, die verdeeld moet worden onder de nabestaanden. Het is prettig te weten hoe dat in zijn werk gaat als u hiermee te maken krijgt, als nabestaande, of als u zelf uw testament op wilt maken. Met de juiste kennis kunt u alles in goede banen leiden.

Het belang van een testament

Het is niet verplicht een testament op te maken. Als er geen testament is, wordt de erfenis (ook schulden) verdeeld onder nabestaanden via het erfrecht. Daarbij erven partner en anders kinderen of nabije familie uw bezittingen. Als u zelf wilt regelen wie uw erfenis krijgt, kunt u dit vastleggen in een testament. Dit is een notariële akte. Hierin kunt u de verdeling van de erfenis vastleggen maar ook laten optekenen welke uitvaartwensen u heeft. Ook de voogdij van eventuele kinderen kan in een testament worden geregeld. Door een testament op te laten maken verkrijgt u dus zeggenschap over de verdeling van de erfenis. Het is voor nabestaanden ook prettig als vastgelegd is hoe de erfenis verdeeld wordt. U kunt per waardevol object aangeven wie de ontvanger is, zodat er na een overlijden geen twist over deze bezittingen ontstaat.  

Wat gebeurt er na een overlijden?

Na een overlijden wordt uiteraard eerst de uitvaart geregeld. Daarna kunnen nabestaanden beginnen met het afhandelen van administratieve zaken. Daar hoort de verdeling van de erfenis ook bij. Het is noodzakelijk dat nabestaanden een verklaring van erfrecht opvragen bij de notaris. Deze doet onderzoek naar alle erfgenamen die er op dat moment zijn. De verklaring van erfrecht stelt familieleden in staat administratie af te handelen in naam van de overledene. Zo kan een familielid bijvoorbeeld beschikken over banktegoed. Soms is er een executeur testamentair aangewezen in een testament. Dit is de persoon die zaken rondom het testament uit moet voeren. Als deze niet is aangewezen kan de notaris als onpartijdig adviseur optreden tijdens het proces.  

Advies bij complexe zaken

Het komt regelmatig voor dat er na het overlijden van een naaste een complexe situatie ontstaat. Er is bijvoorbeeld helemaal geen testament, er ontstaat een geschil in de familie of er zijn schulden. Ook dan moet er een oplossing gevonden worden. Als u hiermee te maken heeft is het aan te raden een deskundige in te schakelen op het gebied van erfrecht. Een erfrechtadvocaat kan u helpen bij geschillen. Een notaris kan u bijstaan bij de afwikkeling van een testament, en uw uitvaartverzorger kan u direct na het overlijden adviezen geven over het afwikkelen van administratieve zaken. Zoekt u een uitvaartverzorger bij u in de buurt? Vraag dan vrijblijvend offertes op van uitvaartondernemers uit uw regio. Dan weet u direct welke diensten u kunt verwachten en welke tarieven daaraan verbonden zijn.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten