Na het overlijden van een dierbare heeft u een akte van overlijden nodig. Deze wordt opgesteld door een ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar het overlijden gemeld is. Dat is altijd de gemeente waar de overledene is overleden, of de gemeente waar de overledene stond ingeschreven als er sprake is van een overlijden buiten Nederland.

De termen 'akte van overlijden' en 'verklaring van overlijden' worden regelmatig door elkaar gebruikt. We spreken echter van een akte van overlijden als deze is opgemaakt door de gemeente. Voor de akte van overlijden heeft u de Verklaring van overlijden nodig, die wordt verstrekt door de huisarts van de overledene. U licht na een overlijden daarom eerst de huisarts in. Daarna kunt u zelf aangifte doen bij de gemeente of u laat dit doen door de uitvaartverzorger. U neemt de verklaring van overlijden mee naar het gemeentehuis, of u overhandigt deze digitaal. Vervolgens ontvangt u van de gemeente de akte van overlijden, vaak tegen een kleine vergoeding. In de akte is opgenomen wie de aangifte van overlijden heeft gedaan, wie er is overleden, wanneer en waar dit is gebeurd.  

Wanneer heeft u de overlijdensakte nodig?

De akte van overlijden is noodzakelijk voor het vrijgeven van een kopie van het testament van de overledene. Daarnaast moet u deze bijvoorbeeld tonen bij het opzeggen van de huur het afhandelen van financiële zaken van de overledene. Ook als de partner van de overledene na verloop van tijd een nieuw huwelijk aan wil gaan is de akte van overlijden nodig. Het is dus zaak dit document goed te bewaren.

Hulp nodig bij het regelen van een uitvaart?
Vergelijk offertes van lokale uitvaartverzorgers voor hulp en ondersteuning