In al onze artikelen wordt uitgegaan van een situatie waarin de overledene verzekerd was voor een uitvaart of crematie. Maar wat gebeurt er als nabestaanden een uitvaart moeten organiseren zonder gebruik te kunnen maken van een uitvaartverzekering? Helaas sluit niet iedereen bij leven een uitvaartverzekering af. Daardoor kunnen nabestaanden voor vervelende verrassingen komen te staan en financieel in de problemen komen. Toch gebeurt het regelmatig dat een overledene geen verzekering bleek te hebben. Hieronder zetten wij de kosten voor u op een rij, specifiek voor die situatie.

Financiering met spaargeld

In het meest gunstige geval heeft de overledene geen verzekering afgesloten omdat hij of zij gespaard heeft voor de uitvaart. Iemand kan er ook voor kiezen zelf geld opzij te zetten. Dan is er alsnog geld beschikbaar voor de uitvaart. Wellicht is dat bedrag niet afdoende voor de hele ceremonie, maar het is een begin. Nabestaanden dienen dan zelf geld bij te leggen als er niet voldoende middelen beschikbaar zijn, of de ceremonie zo sober mogelijk te houden. Dat laatste is uiteraard niet wenselijk.   Naast een spaarrekening of -deposito kan een overlijdensrisicoverzekering of geld uit de erfenis ook gebruikt worden voor de uitvaart. Er zijn dus mogelijkheden voor het organiseren van een uitvaart, ook zonder uitvaartverzekering.  

Bijzondere bijstand aanvragen

Als de overledene geen verzekering heeft afgesloten en er geen middelen beschikbaar zijn voor de crematie of begrafenis, moet de uitvaart op een andere manier gefinancierd worden. Nabestaanden krijgen altijd de rekening van de uitvaart, of zij dat nu willen of niet. Zij zullen de uitvaart dus moeten betalen. Dat komt al gauw neer op een bedrag van €7500 of meer. Het komt natuurlijk voor dat nabestaanden niet voldoende geld hebben om de uitvaart te bekostigen. In dat geval kunnen zij een beroep doen op Bijzondere Bijstand bij de gemeente. De gemeente springt dan bij om de uitvaart te financieren. Deze regeling verschilt per gemeente. Als u een beroep moet doen op deze regeling doet u dat zo snel mogelijk nadat duidelijk wordt dat u hier gebruik van moet maken.  

Gemeentelijke uitvaart

Ten slotte is er nog een laatste optie: de overledene heeft geen verzekering afgesloten maar er zijn ook geen nabestaanden die de uitvaart kunnen regelen en financieren. In dat bijzondere geval speelt de gemeente ook hier een rol. Deze neemt de organisatie van de uitvaart op zich. Het betreft dan een gemeentelijke uitvaart, waarbij de gemeente altijd zal onderzoeken of er nog geld van de overledene is waarmee de uitvaart betaald kan worden. Het regelen van een uitvaart zonder dat er direct financiële middelen beschikbaar zijn voor het bekostigen van die uitvaart, is een flinke uitdaging. In dat soort situaties is de kennis en kunde van een uitvaartondernemer zeer welkom. Wilt u weten welke begrafenisondernemer in uw regio het voordeligstis? Via onze website vraagt u eenvoudig een aantal op uw wensen en eisen afgestemde offertes af. U kunt dan snel een keuze maken voor een voordelige uitvaartondernemer.

Wilt u een uitvaart regelen zonder uitvaartverzekering?
Vergelijk dan altijd meerdere offertes voordat u kiest en voorkom hoge kosten