Welke onderdelen er aan bod komen tijdens een uitvaart verschillen uiteraard per uitvaart. Of er een begrafenis of crematie plaatsvindt is bijvoorbeeld bepalend, net als de uitvaartwensen van de overledene. Toch zijn er een aantal algemene onderdelen die doorgaans altijd plaatsvinden. Daarnaast zijn er tegenwoordig allerlei extra opties, én mogelijkheden juist zaken weg te laten.

Onderdelen van een begrafenis

Doorgaans bestaat een begrafenis uit een afscheidsdienst, begrafenisceremonie en een condoleancemoment. Voor de dienst begint wordt meestal gelegenheid gegeven de overledene nog te zien en afscheid te nemen. De afscheidsdienst kan plaatsvinden in een rouwcentrum of kerk. Als deze in de kerk plaatsvindt wordt er een liturgie samengesteld. Daarin kunnen liederen en voordrachten worden opgenomen naar wens van de overledene en nabestaanden. Na de dienst wordt de kist naar de begraafplaats gebracht. Soms kiezen nabestaanden ervoor de begrafenisceremonie in besloten kring plaats te laten vinden. De kist wordt in het gedolven graf gezet, en in het geval van een christelijke ceremonie, zal de priester een laatste zegen uitspreken. Het graf wordt later toegedekt, als de nabestaanden de begraafplaats hebben verlaten. Overigens is dit anders bij islamitische begrafenissen. Hier dekken de aanwezigen het graf zelf toe. Een islamitische begrafenis of hindoeïstische uitvaart kent andere gebruiken dan de hierboven beschreven onderdelen. De familie en andere nabestaanden van de overledene ontmoeten elkaar weer in het rouwcentrum of een andere locatie, voor het nuttigen van een hapje en een drankje en het condoleren.

Onderdelen van een crematie

Een crematie gaat voor een groot deel hetzelfde in zijn werk als een begrafenis. Bij een crematie vindt er bijna nooit een ceremonie in een kerk plaats, maar wordt dit gedaan in een rouwcentrum of uitvaartcentrum. Na het afscheid begeleiden de nabestaanden de overledene naar het eigenlijke crematorium. Meestal zijn familieleden niet aanwezig bij het moment dat de overledene de ovenruimte in gaat, maar tegenwoordig is dat op steeds meer plekken wel mogelijk. Hierna ontmoeten familie en nabestaanden elkaar weer, vaak in het rouwcentrum. Ook dan is er gelegenheid voor een hapje en een drankje, en kan er gecondoleerd worden. Vaak gaat er een condoleancemoment vooraf aan een kerkelijke uitvaart. Die vindt plaats in de dagen voor de begrafenis. Nabestaanden kunnen het afscheid dan in kleine kring organiseren maar andere bekenden toch de mogelijkheid geven te condoleren en afscheid te nemen.

Uitvaart persoonlijk maken

Een uitvaart is een persoonlijke aangelegenheid die gelukkig door iedereen zelf vormgegeven kan worden. U kunt in uw uitvaartwensen bijvoorbeeld vastleggen dat u graag live muziek wilt op uw uitvaart, of bepaalde gerechten wilt laten serveren. Als u als nabestaanden het afscheid thuis wilt organiseren staat het u helemaal vrij het afscheid vorm te geven zoals u wilt. Met speeches, gesprekken of muziek in de woonkamer. Er is bovendien tegenwoordig veel mogelijk, ook in samenspraak met een uitvaartondernemer. Steeds vaker willen mensen bijvoorbeeld aandacht schenken aan het milieu, door voor een milieuvriendelijk uitvaart te kiezen. Dat soort opties en veel andere kunt u bespreken met een uitvaartverzorger.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten