Veel mensen vinden het een raar idee: uitvaartwensen vastleggen. Toch bewijst u uzelf en uw dierbaren daar een dienst mee. Als u komt te overlijden hoeven uw naasten niet te gissen naar uw wensen. Ze staan immers op papier. Daarom is het toch aan te raden eens in de zoveel tijd uw uitvaartwensen te bekijken of te beginnen met het vastleggen ervan. U kunt allerlei zaken beschrijven, zodat uw familie weet hoe u uw afscheid voor ogen had als het zover is.

Wat kunt u vastleggen?

Het ligt voor de hand dat u vastlegt of u een begrafenis of crematie wilt, of u voorkeur heeft voor muziek of een voordacht van een tekst, en of u een kerkelijk afscheid wilt. Los daarvan kunt u andere zaken vastleggen, tot in groot detail. Welke bloemen vindt u mooi? Welke liederen mogen er gezongen worden? En stelt u prijs op volgwagens of wilt u liever dat uw budget besteed wordt aan een luxe grafkist? Hoe meer u vastlegt, hoe minder keuzes uw nabestaanden voor u hoeven te maken. Dat verlicht het voorbereiden van de uitvaart en laat hen achter met minder twijfels. Elke nabestaande wil immers een mooie uitvaart regelen voor de overledene, precies zoals hij of zij het gewild zou hebben.

Hoe legt u uw uitvaartwensen vast?

U kunt uw uitvaartwensen zelf vastleggen op papier en dit goed bewaren. Bij voorkeur laat u uw familieleden weten waar zij deze kunnen vinden. Dat geldt ook voor het digitaal vastleggen van deze wensen. U kunt ook uw uitvaartwensen samen met een familielid vastleggen of bespreken. Dat geeft u de mogelijkheid ook hún wensen mee te nemen. Wellicht is er een lied of tekst die zij graag willen voordragen. Door samen naar deze wensen te kijken kunt u de uitvaart samen vormgeven, nu het nog kan. Het kan confronterend zijn uitvaartwensen op te schrijven of uit te spreken. Soms is het ook daarom prettig dit samen te doen met een naaste.

Document (laten) opstellen

Daarnaast zijn er een aantal vastomlijnde documenten die u kunt gebruiken. Bij het opmaken van uw testament bijvoorbeeld. Ook hierin kunt u uw uitvaartwensen opnemen. Dat geldt ook voor een levenstestament, een codicil of een wilsbeschikking. Als u zelf een codicil opstelt en deze ondertekent is dit een rechtsgeldig document, met dezelfde waarde als een testament. Het voorbespreken van uitvaartwensen bij een uitvaartondernemer behoort ook tot de mogelijkheden. Deze bekijkt dan samen met u wat u wilt en hoe dat geregeld moet worden. Als u uw wensen wilt voorbespreken doet u dat natuurlijk het liefst met een uitvaartverzorger die uw wensen ook kan realiseren. Een lokale uitvaartondernemer bijvoorbeeld. U zet de eerste stap door een aantal offertes op te vragen, zodat u om tafel kunt met de beste uitvaartverzorger in uw regio.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten