Misschien is het begrip executeur testamentair weleens voorbijgekomen of bent u aangewezen als executeur testamentair. In beide gevallen wilt u wellicht weten wat een executeur testamentair precies doet en wat de rechten en plichten van een executeur testamentair zijn. Daar geven we u graag meer informatie over.

Wat is een executeur testamentair?

Een executeur testamentair is een nabestaande of ander persoon die in het testament van een overledene wordt aangewezen als degene die de erfenis en andere administratieve zaken moet afhandelen. Het kan zijn dat u hiervan al op de hoogte was omdat uw naaste u hierover reeds had geïnformeerd. Dat is prettig, want dan weet u dat u verantwoordelijk bent voor deze taken. Soms komt het ook voor dat mensen pas bij het voorlezen van het testament bij de notaris ontdekken dat zij zijn aangewezen als executeur testamentair. In beide gevallen komen er werkzaamheden op u af. De executeur testamentair is lang niet altijd een nabestaande. Dit kan ook de notaris zijn, of een bank. Het is gebruikelijk dat er een vergoeding tegenover de te verrichten werkzaamheden staat.

Hoe wordt een executeur testamentair aangewezen?

De executeur testamentair is opgenomen in het testament. Nadat iemand is overleden nodigt de notaris nabestaanden uit en maakt kenbaar wie de taken van de executeur testamentair op zich dient te nemen. Als iemand is aangewezen dient deze eerst de taken te aanvaarden of af te wijzen. Het is dus niet verplicht op te treden als executeur testamentair. Als iemand weigert kan er de reserve executeur testamentair worden aangewezen, maar deze moet dan wel opgenomen zijn in het testament. In het uiterste geval kan de rechter de erfgenamen alsnog gezamenlijk verantwoordelijk maken voor het afwikkelen van alle financiële en administratieve zaken.

Wat te doen bij problemen?

U wilt natuurlijk dat het afwikkelen van een erfenis en alle bijkomende zaken soepel gebeurt. Het verlies van een dierbare is immers al lastig genoeg. Toch komt het soms voor dat de executeur testamentair niet naar tevredenheid van de erfgenaam of erfgenamen opereert. In dat geval kan er een verzoek tot ontslag ingediend worden. Dit moet bekrachtig worden door de rechter. Wilt u meer weten over de taken van een executeur testamentair? Of heeft u specifieke vragen over uw situatie? Neem dan contact op met een notaris. Deze kan uw persoonlijke situatie met u bespreken en u deskundig advies geven.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten