Met een uitvaartverzekering zorgt u ervoor dat uw nabestaanden uw uitvaart zonder financiële zorgen kunnen regelen. U sluit deze verzekering doorgaans zelf af bij leven. Bij het overlijden kunnen nabestaanden aanspraak maken op de polis. Er zijn een aantal vormen van uitvaartverzekeringen. Bij alle soorten verzekeringen draagt u maandelijks een premie af aan de verzekeraar. Hieronder leest u meer over de verschillende soorten uitvaartverzekeringen.

Kapitaalverzekering

Als u deze uitvaartverzekering afsluit krijgen uw nabestaanden na uw overlijden een bedrag uitgekeerd waarmee zij de uitvaart kunnen organiseren. Het geld dat vrijkomt is vrij besteedbaar. Uw nabestaanden kiezen dus zelf hoe zij dit geld inzetten voor het regelen van de uitvaart. De hoogte van het uitgekeerde bedrag kiest u zelf bij het afsluiten van de verzekering. Op basis van dit bedrag wordt ook de premie berekend.  

Naturaverzekering

In tegenstelling tot de kapitaalverzekering keert de naturaverzekering na uw overlijden geen bedrag uit. In plaats daarvan krijgt u bepaalde diensten rechtstreeks vergoed. U ontvangt bijvoorbeeld een vergoeding voor standaardonderdelen. U geeft bij het afsluiten van de verzekering vaak aan wat uw wensen zijn, zodat de uitvaartverzekeraar de verzekering alvast kan afstemmen op uw wensen. Zo voorkomt u dat uw nabestaanden bij het regelen van de uitvaart onvoldoende aanspraak kunnen maken op de verzekering. Sommige verzekeraars bieden pakketten aan waaruit u eenvoudig kunt kiezen. U weet dan altijd wat u krijgt.  

Combinatie

Het is ook mogelijk een combinatie van bovenstaande verzekeringstypen af te sluiten. Een deel van uw verzekering wordt dan uitgekeerd in diensten (in natura) en een deel in geld (kapitaal).  

Indexatie

De zogeheten indexatie van uw verzekering is van belang. Als u uw verzekering afsluit in uw dertigste levensjaar en uw nabestaanden er vijftig jaar later aanspraak op moeten maken, wilt u natuurlijk dat de verzekering meegroeit met de inflatie. De kosten voor een begrafenis of crematie nemen in de loop der jaren toe. Als u kiest voor een verzekering met indexatie zorgt u ervoor dat er aan het einde van de looptijd een goede inflatiecorrectie wordt toegepast en er geen gat zit tussen het verzekerde en benodigde bedrag.  

Leeftijd

De leeftijd waarop u uw uitvaartverzekering afsluit speelt mee voor de hoogte van de premie. Als u ouder bent, neemt het risico op overlijden en dus op uitkeren voor de verzekeraar, toe. De ene verzekering past wellicht beter bij u dan de andere. Dat is afhankelijk van uw uitvaartwensen, uw leeftijd en de financiële middelen die u zelf tot uw beschikking heeft voor de uitvaart. Ook als u al een verzekering heeft lopen is het verstandig die opnieuw te bekijken, vooral als uw uitvaartwensen zijn veranderd. U voorkomt zo dat u onderverzekerd bent en uw nabestaanden moeten bijbetalen als zij de begrafenis of crematie moeten regelen.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten