Een Verklaring van Erfrecht wordt opgemaakt door de notaris na een overlijden. In dit document staat wie de erfgenamen van de overledene zijn en of de overledene een testament had. Als nabestaanden zaken rondom de erfenis af willen handelen, bijvoorbeeld bij een bank, hebben zij een Verklaring van Erfrecht nodig. Een Verklaring van Erfrecht kan alleen op verzoek bij een notaris worden opgesteld en mag alleen aangevraagd worden als iemand dit document nodig heeft voor het afwikkelen van zaken rondom een erfenis.

Notaris

Voor het opstellen van de Verklaring van Erfrecht doet de notaris onderzoek bij de Burgerlijke Stand en het Centraal Testamentenregister. Het is de taak van de notaris om te achterhalen welke familieleden er mogelijk recht hebben op de erfenis. Daarbij kan ook de gemeente worden gevraagd onderzoek te doen in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Uiteindelijk dient de notaris alle opgespoorde nabestaanden te informeren over de erfenis en maakt hij of zij de Verklaring van Erfrecht op. De nabestaanden kunnen dan aangeven of zij de erfenis accepteren.  

Uitzonderingen

Het is lang niet altijd nodig een Verklaring van Erfrecht op te laten stellen. Soms heeft u ook genoeg aan een zogeheten Verklaring van Executele, als er een testament is opgemaakt waarin een executeur is benoemd. Er is geen Verklaring van Erfrecht nodig bij erfenissen met een waarde onder de € 100.000, waarbij geen testament is opgemaakt en er een echtgenoot of geregistreerd partner achterblijft. In dat geval neemt u contact op met de bank. De bank zal u dan verder helpen met het afwikkelen van de erfenis.

Volmacht

Het komt regelmatig voor dat er meerdere erfgenamen in het spel zijn. Om te voorkomen dat elke erfgenaam geraadpleegd moet worden bij te maken keuzes, kan er een volmacht of boedelvolmacht worden afgegeven. Deze wordt opgemaakt door de notaris en stelt één van de erfgenamen in staat de zaken van en voor de overledene te regelen. Uiteraard gebeurt dit wel met instemming van de andere erfgenamen.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten