Op deze pagina vertellen we meer over waar u aan moet denken zodra een overlijden heeft plaatsgevonden.

Wat te doen na overlijden?

Direct na het overlijden van een dierbare wilt u misschien liever niet direct allerlei administratieve zaken regelen. Toch zijn er een aantal essentiële dingen die u moet doen, nog voor u begint met het regelen van de uitvaart. Als u voor een overlijden op de hoogte bent van die zaken, is het makkelijker deze op te pakken nadat uw dierbare is overleden. Misschien vraagt u zich af: "Wie moet ik informeren over een overlijden?". Daar geven wij graag antwoord op. Hieronder leest u wat u moet doen nadat iemand is overleden.

Melding maken

U stelt altijd de huisarts van de overledene op de hoogte van diens overlijden. Deze stelt een Verklaring van Overlijden ter beschikking. Hiermee kunt u vervolgens bij de gemeente aangifte doen van overlijden, waarna u een Akte van overlijden ontvangt. U brengt daarnaast de naaste familie op de hoogte van het overlijden en u kunt de bank van de overledene bellen met het verzoek de rekeningen vast te laten blokkeren. Als er een uitvaartverzekering afgesloten is, belt u ook de verzekeraar met de melding van het overlijden.  

Uitvaartverzorger inschakelen

Nadat u melding heeft gemaakt van het overlijden dienen de eerste zaken voor het opbaren van de overledene geregeld te worden. De meeste mensen regelen dit via de uitvaartverzorger. Het is verstandig zo snel mogelijk na het overlijden contact op te nemen met de uitvaartondernemer. Deze stelt alles in werking zodat de overledene gewassen, gekleed en opgebaard kan worden. Ook de uitvaartwensen kunnen al besproken worden, voor zover die nog niet waren vastgelegd. U stelt samen een planning op voor het organiseren van de begrafenis of uitvaart. Samen met de uitvaartondernemer regelt u de uitvaart. Sommige mensen kiezen ervoor dit zonder uitvaartverzorger te doen. Dan komt er veel neer op de schouders van de nabestaanden. In dat geval dient u alsnog alle bovengenoemde instanties te verwittigen van het overlijden. Het is verstandig een uitvaartondernemer alsnog als aanspreekpunt bij vragen achter de hand te houden, voor het geval u tegen problemen aanloopt bij het regelen van de uitvaart. De eerste week na een overlijden staat doorgaans in het teken van de organisatie van de uitvaart. Daarna zijn er vaak nog veel zaken die geregeld en afgesloten moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan zaken die voortvloeien uit het testament en het afzeggen van abonnementen en lidmaatschappen.

Direct hulp nodig bij het regelen van een uitvaart?
Vul uw situatie in en ontvang met spoed offertes van lokale uitvaartverzorgers