Wie graag begraven wil worden doet er goed aan te inventariseren welke kosten daaraan zijn verbonden. Dan gaat het niet alleen om de kosten voor de uitvaart en de kist, maar ook de kosten die aan het graf verbonden zijn. In Nederland huurt u namelijk altijd een graf. Dat kan een algemeen graf zijn of een eigen graf. In beide gevallen betaalt u grafrecht. U huurt het recht op het graf voor tien of twintig jaar, waarna u in sommige gevallen de mogelijkheid heeft deze rechten te verlengen.

Verschil algemeen graf en eigen graf

Voor we de kosten voor grafrechten uit kunnen splitsen dient eerst het onderscheid tussen een algemeen graf en eigen graf uiteengezet te worden. Bij een eigen graf kan iemand samen met familieleden begraven worden. Als diegene overlijdt wordt hij of zij bijgezet. Op die manier is het mogelijk samen met een partner of ouders begraven te worden. In het geval van een eigen graf bepaalt u zelf wie er in dit graf komt te liggen. Dat is het grote verschil met een algemeen graf. In een algemeen graf worden ook meerdere mensen begraven, maar hier heeft u geen zeggenschap over wie in dit graf begraven wordt. Waarom zou u dan voor deze optie kiezen? Het voordeel van een algemeen graf is dat u vaak veel minder betaalt voor deze grafrechten. Een nadeel van dit type graf is dat u vaak geen mogelijkheid hebt tot het verlengen van grafrechten. Doorgaans koopt u de rechten voor tien jaar, waarna het graf geruimd wordt.

Kosten grafrechten

Het verschilt per begraafplaats hoe duur grafrechten zijn. Over het algemeen kost een algemeen graf tussen de 700 en 2000 euro. Een eigen graf kan 5000 euro kosten, maar in sommige gemeenten loopt dat nog hoger op. De kosten worden altijd per jaar gerekend. U moet dus de looptijd van de grafrechten vermenigvuldigen met het jaarlijkse tarief. Voor een eigen graf geldt dat u ook grafrechten voor twintig jaar kunt kopen. De prijzen en voorwaarden variëren. Het is verstandig bij de begraafplaats in uw gemeente na te vragen hoe hoog de kosten zijn. Op sommige begraafplaatsen is het bovendien niet mogelijk een eigen graf te krijgen. Soms kan dat in een naburige gemeente wél. Als u zeker weet dat u begraven wilt worden maakt u dus een keuze tussen een eigen graf of algemeen graf en doet u er goed aan te informeren naar de mogelijkheden en kosten in uw gemeente. Zodra u weet welke kosten er aan de grafrechten verbonden zitten, kunt u ook uw uitvaartverzekering daarop afsluiten of aanpassen. U verzekert zich dan voor het juiste bedrag.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten