Bij het opstellen van uw testament kunt u aangeven wie uw executeur testamentair moet worden. Dat is de persoon of de instantie die de afwikkeling van uw erfenis moet regelen. Dit kan een familielid of naaste zijn, maar bijvoorbeeld ook de notaris of een bank.

Familielid aanwijzen

Veel mensen kiezen ervoor een familielid aan te wijzen als executeur testamentair. Dat heeft een aantal voordelen. U hoeft dan geen persoonlijke informatie te delen met een onbekende of instantie. Daarnaast kunt u bij leven met de executeur testamentair bespreken hoe de erfenis verdeeld moet worden. Uiteraard legt u dat ook schriftelijk vast, maar soms is het prettig dit alvast te bespreken met degene die er uiteindelijk verantwoordelijk voor is. Ten slotte kan de executeur testamentair ook verantwoordelijk worden gemaakt voor het regelen van de uitvaart. Dit is een persoonlijke aangelegenheid die nagenoeg altijd door nabestaanden wordt georganiseerd. Er zijn situaties waarin familieleden die niet aangewezen zijn als executeur testamentair, zich overgeslagen voelen. Dit is een scenario waar u rekening mee moet houden, vooral als erfenissen in de familie een bron van twist kunnen vormen. In dat geval is het raadzaam een neutraal persoon of een instantie aan te wijzen. Het is mogelijk de taken op te delen, zodat de financiële zaken door een neutrale partij afgehandeld kunnen worden terwijl uw familie alsnog de uitvaart regelt.

Notaris of bank aanwijzen

Als u liever geen familieleden aanwijst als executeur testamentair of geen erfgenamen heeft, kunt u een neutrale partij zoals een notaris of bank aanwijzen om alle zaken te regelen. Het is ook mogelijk een buitenstaander aan te wijzen als executeur testamentair. Er is dus veel vrijheid bij het aanwijzen van een executeur testamentair. Een aantal personen is rechtswege uitgesloten voor een rol als executeur testamentair:

  • Personen die wilsonbekwaam zijn;
  • Personen die zelf onder bewind staan;
  • Personen die schulden hebben of in de schuldsanering zitten.

Onder personen die wilsonbekwaam zijn vallen automatisch ook personen onder 18 jaar. Het kan lastig zijn te bepalen wie u moet aanwijzen als executeur testamentair. Uw notaris kan u advies geven, gebaseerd op uw persoonlijke situatie. Ook als u reeds een executeur testamentair heeft aangewezen maar dit graag wilt wijzigen, dient u contact op te nemen met uw notaris. Deze kan de akte samen met u wijzigen.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten