In verreweg de meeste gevallen regelen nabestaanden de uitvaart van een overledene. Toch kunnen er ook uitzonderingen zijn. Wat gebeurt er als iemand geen directe verwanten (meer) heeft? Of als nabestaanden de uitvaart niet willen organiseren, bijvoorbeeld vanwege een conflict? Ook dan zal de overledene een uitvaart moeten krijgen.

Nabestaanden

De nabestaanden van de overledene, zoals een partner of kinderen, regelen de uitvaart. Zij hebben de uitvaartwensen van de overledene wellicht besproken of deze wensen zijn vastgelegd. De uitvaartondernemer regelt in de meeste gevallen samen met de nabestaanden de uitvaart, waarbij de uitvaartverzekering van de overledene wordt aangesproken of de nabestaanden de uitvaart financieren. Nabestaanden kunnen onderling afspreken wie verantwoordelijk is voor de uitvaart of taken verdelen, ook in samenspraak met de uitvaartverzorger.  

Gemeente

Als er geen nabestaanden zijn of als niemand actie onderneemt, zal de gemeente de uitvaart moeten regelen. De gemeente zal eventuele nabestaanden die geen actie ondernemen wel aanzetten tot actie. Nabestaanden zullen uiteindelijk toch financiële zaken moeten afhandelen na het overlijden. Daarnaast gaan gemeenten ook op zoek naar nabestaanden als niet direct duidelijk is of die er zijn, en wie dit zijn. Het komt voor dat nabestaanden pas na de uitvaart worden opgespoord, omdat er bijvoorbeeld geen contact meer was tussen familieleden of mensen elkaar uit het oog zijn verloren. Als de gemeente de uitvaart op zich neemt maakt het wel uit of er geld beschikbaar is voor de uitvaart. Als de overledene een verzekering had of spaargeld had, zorgt de gemeente ervoor dat de overledene wordt begraven met een 'nette begrafenis'. Men gebruikt dan geen goedkope kist en regelt een eigen graf. Als er geen geld beschikbaar is wordt er een goedkope begrafenis geregeld, ontdaan van alle extra's. De gemaakte kosten worden indien mogelijk verhaald op de erfgenamen. Als deze schulden hebben kan de gemeente ervoor kiezen de kosten later te verhalen. Zij kunnen op hun beurt een beroep doen op Bijzondere Bijstand, bij de gemeente. Wist u dat directe familieleden niet de enigen zijn die een uitvaart mogen regelen? Ook vrienden, collega's en bekenden van een overledene mogen een crematie of begrafenis organiseren.

Laat u goed informeren bij het kiezen van een uitvaartverzorger
Vind een geschikte uitvaartondernemer op basis van kwaliteit en kosten